Ochrana osobních údajů

Úvod Ochrana osobních údajů

GDPR Prohlášení


Prohlašujeme, že Vámi předané osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření pro zajištění zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku.

V případě zpracování osobních údajů na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit či zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného oprávněného zájmu společnosti breegy foundation máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

Máte právo požadovat od společnosti breegy foundation přístup ke zpracovávaným údajům, požádat o jejich opravu nebo výmaz.

Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu foundation@breegy.com.
 

Cookies

 
Prohlašujeme, že Vámi předané osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.